Join the Conference

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Pentru Customer Experience SRL protecția datelor personale este foarte importantă. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul Customer Experience SRL respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către: Customer Experience SRL, cu sediul social în Aleea Coloana Infinitului, nr. 8, sector 6, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12460/2021, cod de înregistrare fiscală RO44615490. Conform Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR), Customer Experience SRL deține calitatea de Operator, respectiv persoana juridică ce stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principiilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Customer Experience SRL nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului cx-conference.ro.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, a administra website-ul, a urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere-text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane.

Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile, această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciile noastre. Aflați mai multe despre cookie, citind politica noastră de utilizare a acestora, aici: https://cx-conference.ro/cookie-policy.

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Customer Experience SRL colectează date cu caracter personal, pe paginile website-lui https://cx-conference.ro, numai cu consimțământul Clientului, în următoarele scopuri:

 • marketing (direct) – newsletter în format electronic sau sondaje, publicitate, loterii publicitare;
 • marketing și promovare – comunicare pe canale media și rețele de socializare;
 • scopuri de cercetare și efectuarea de statistici;
 • trimiterea de comunicări, evaluarea comportamentului în mediile online, testare, dezvoltare, utilizare;
 • întocmire de registre ale clienților, stocare de baze.

 

Clientul își poate retrage consimțământul, în orice moment, acest lucru neafectând prelucrarea efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se poate face simplu prin transmiterea unui e-mail la particip@cx-conference.ro.

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră care includ:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

CE TIPURI DE DATE COLECTĂM?

a) Date cu caracter personal necesare achiziționării biletului/accesului la evenimentul CX Conference Bucharest 2024, precum și la cele viitoare organizate de către Customer Experience SRL:

– nume, prenume, email, numele companiei, adresa – aceste date sunt obligatorii pentru achiziția biletului la evenimente și întocmirea facturii aferente;

– oraș, județ, domenii de expertiză, număr de telefon, facebook, linkedin, adresa web, poza – aceste date sunt facultative și le vom prelucra în măsura în care alegeți să le furnizați.

b) Atunci când accesați secțiunea Contact:

– adresa de email și orice alte date oferiți dvs. în conținutul mesajului – pentru a răspunde în mod corespunzător solicitărilor sau întrebărilor dvs.

c) În cazul evenimentelor/conferințelor cu taxă de participare:

– date de contact ale plătitorului: telefon, email, adresa de facturare;

– date de identificare ale plătitorului: nume și prenume pentru persoane fizice, denumire companie, CUI, adresa și reprezentant pentru persoane juridice;

– date privind metoda de plată utilizată;

– în cazul plății efectuate prin card emis sub sigla Visa/Mastercard, vom prelucra datele înscrise pe card (număr card, nume & prenume, data expirării și cod de securitate). Aceste date sunt transmise, conform standardelor autorizate în industrie, printr-un canal securizat direct către banca noastră parteneră acceptantă a plății, către schemele de plată Visa/Mastercard și către banca emitentă a cardului, fără a fi stocate de partenerul nostru NETOPIA Payments. Platforma prelucrează exclusiv detaliile de identificare generică a numărului de card (primele 6 cifre și, respectiv, ultimele 4 cifre), precum și numele & prenumele deținătorului de card;

– date privind tranzacția – prelucrăm denumirea, website-ul și țara clientului nostru partener, codul unic de identificare tranzacție, data tranzacției, valoarea tranzacției și descrierea plății.

d) Atunci când participați le eveniment/conferință:

– imaginea (inclusiv portretul) și vocea dumneavoastră.

SCOPURILE ÎN CARE VĂ SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrăm datele dvs. personale pentru:

– Înscrierea și participarea dvs. la evenimentele organizate de noi sau pentru clienții noștri.

– Comunicarea cu dumneavoastră.

– Contactarea în scopul transmiterii de informații despre evenimentele noastre viitoare sau ale colaboratorilor noștri.

In cazul evenimentelor cu taxa de participare plătită online, scopul prelucrării datelor dvs. personale este:

– Autorizarea și procesarea plății

Pentru autorizarea plății de către furnizorii noștri parteneri, transmitem către aceștia anumite date personale pe care le primim. Este posibil ca, în vederea autorizării tranzacției, să fiți contactați de către unul din reprezentanții noștri.

– Informare cu privire la statusul plății

Vă putem contacta prin mesaje de tip e-mail și/sau SMS pentru a-ți transmite informări referitoare la rezultatul plății efectuate.

– Comunicări

Vă putem contacta telefonic și/sau prin mesaje de tip e-mail și/sau SMS pentru a-ți transmite informări referitoare la disponibilitatea serviciilor noastre ori alte elemente care vizează utilizarea serviciului (notificări de securitate, diverse informări cu caracter juridic, etc.).

– Asistență clienți

Utilizăm date personale pentru a investiga, rezolva și răspunde la sesizări sau reclamații privind utilizarea serviciului.

– Realizarea de materiale video/audio/foto cu privire la desfășurarea evenimentului care pot conține date cu caracter personal ale persoanelor vizate (în forma inițială sau într-o formă adaptată, modificată, transformată ori completată a materialului filmat) în vederea desfășurării de activități de marketing, publicitate și promovare a evenimentului și a activităților desfășurate de Organizator.

– Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și a bunurilor private.

– Îndeplinirea obligațiilor legale incidente.

– Soluționarea disputelor legate de plăți

În cazul în care apar dispute legate de o plată, trebuie să prelucrăm o serie de date personale despre tranzacția pe care ați făcut-o, respectiv documente justificative legate de tranzacție, iar noi vom transmite aceste date către furnizorii noștri pentru a soluționa disputele legate de plăți.

– Prevenirea fraudelor și securitatea plăților

Partenerii noștri, in calitate de prestatori de servicii de procesare a plăților online, au obligația de a asigura prevenirea și identificarea potențialelor fraude cu instrumente de plată și de a menține siguranța sistemelor. De aceea, datele personale pe care le colectăm trebuie să permită identificarea persoanei implicate în tranzacție.

– Evidențe contabile proprii

Trebuie să menținem evidențe contabile în temeiul îndeplinirii obligațiilor legale din legislația financiar-contabilă și fiscală.

– Dezvoltarea serviciilor

Utilizăm date, inclusiv feedback recepționat pe diverse canale, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare cu scopul îmbunătățirii serviciilor noastre și pentru diminuarea riscului de fraudă.

TEMEIURILE ÎN BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

– Pentru înscrierea și participarea dvs. la evenimentele organizate de noi sau pentru clienții noștri, datele dvs. personale sunt prelucrate în baza art. 6, alin 1, lit b) din Regulamentul 679/2016 (contract).

– Pentru comunicarea cu dvs. prin secțiunea de contact sau orice alte formulare de transmitere a mesajelor către noi, datele dvs. personale sunt prelucrate în baza art. 6, alin 1, lit b) din Regulamentul 679/2016 (solicitare/contract) dar și art. 6, alin.1, lit f (interesul legitim) din Regulamentul 679/2016.

– Pentru transmiterea de informatii in legatura cu evenimentele noastre viitoare, datele dvs personale sunt prelucrate in baza art. 6, alin. 1, lit. a) din Regulamentul 679/2016.

– Pentru înscrierea la evenimentele cu taxa de participare, datele dvs. personale sunt prelucrate in baza art. 6, alin. 1, lit. B (contract) si c (obligatie legala) din Regulamentul 679/2016.

– Pentru promovarea evenimentului și pentru securitatea participanților, datele dvs. personale sunt prelucrate in baza art.6 alin.(1) lit. c) si f) din Regulamentul 679/2016.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal menționate la art. 3 lit. după cum urmează:

– Datele menționate la art. 3 lit. a – până la finalizarea evenimentului/conferinței la care v-ați înscris și 6 luni după;

– Datele menționate la art. 3 lit. a cu caracter facultativ – pe toată perioada în care le faceți disponibile;

– Datele menționate la art. 3 lit. b – până la rezolvarea problemei semnalate;

– Datele menționate la art. 3 lit. c – potrivit legislației finciar-contabile în vigoare.

– Prelucrăm datele dvs. email, nume, prenume, în scop de marketing pe o perioadă de 10 ani, sau până la momentul la care doriți să vă retrageți consimțământul acordat.

La expirarea perioadei pentru care datele dvs. sunt stocate, acestea vor fi șterse sau anonimizate ireversibil.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către noi, în calitate de Operator.

Nu vom divulga datele dvs. cu caracter personal către terți, cu următoarele excepții:

În funcție de scopurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, divulgăm date către instituțiile și organismele statului, în condițiile legii (ITM, ANAF) sau către organele judiciare / de cercetare penală, în condițiile legii.

De asemenea, putem împărtăși datele dumneavoastră cu împuterniciții societății noastre (IT) sau cu operatorii nostri asociati (Universum Events SRL – organizare evenimente și Netopia Payment în cazul plăților online, mai multe informații despre politica de confidentialitate găsiți aici: https://netopia-payments.com/politica-de-confidentialitate/ 

Nu divulgăm / transmitem datele dvs. cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale cu excepția cookie-urilor pentru care v-ați exprimat acordul prin intermediul banner-ului cookie.

Datele dvs. cu caracter personal sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene.

MĂSURI DE SECURITATE

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, în acord cu politica noastră internă privind securitatea datelor. În acest sens vă asigurăm că am implementat toate măsurile de securitate impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea securității datelor dvs.

În caz de încălcare a securității datelor dvs. cu caracter personal susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., vă vom informa fără întârzieri despre această încălcare și vom lua toate măsurile necesare pentru a remedia problema și/sau pentru a atenua efectele negative.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. GARANTATE DE GDPR?

Pentru conformare la prevederile Regulamentului 679/2016, vă garantăm respectarea următoarelor drepturi:

A. Aveți dreptul de a va retrage, în orice moment, consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor personale efectuată înainte de retragerea acestuia. Retragerea consimțământului se face la fel de ușor ca acordarea acestuia: printr-un e-mail trimis pe adresa particip@cx-conference.ro, sau prin scrisoare recomandată la sediul nostru din București, Aleea Coloana infinitului, nr 8, bloc M, ap 6, sector 6.

B. Aveți dreptul de a primi acces la datele dvs. personale pe care le prelucrăm, iar noi vă oferim o confirmare că vă prelucrăm datele personale, sau nu, iar, în caz afirmativ, vă furnizam toate informațiile obligatorii prevăzute de art. 15 GDPR, precum și o copie a acestor date, dacă solicitați acest lucru, în formatul solicitat de dvs. și pe calea de comunicare precizată de dvs. în cerere.

C. Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, precum și completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Trebuie să comunicăm rectificarea datelor dvs. personale destinatarilor datelor dvs. personale (dacă există).

D. Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor personale pe care le prelucrăm.

Suntem obligați să ștergem datele dvs. personale și vom face acest lucru fără întârzieri nejustificate, dacă se îndeplinesc următoarele condiții prevăzute de art. 17, alin 1 și 2 din GDPR:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea (art. 21, alin. 1 GDPR) sau vă opuneți prelucrării în scop de marketing direct (art. 21, alin. 2 GDPR);
 • datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele dvs. cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia ne aflăm;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct unui copil.

În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligați să le ștergem, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, luăm măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care vă prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Vom refuza ștergerea datelor dvs. personale în următoarele condiții prevăzute expres de art. 17, alin. 2 GDPR:

 • dacă prelucrarea datelor personale este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • dacă prelucrarea datelor personale este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care ni se aplică sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care suntem învestiți, dacă va fi cazul;
 • dacă prelucrarea datelor personale este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) GDPR;
 • dacă prelucrarea datelor personale este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care exercitarea dreptului dvs. la ștergerea datelor personale este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 • dacă prelucrarea datelor personale este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

E. Aveți dreptul de a solicita restricționarea datelor prelucrate în următoarele cazuri:

 • contestați exactitatea datelor și vom restricționa prelucrarea acestora pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. 1 GDPR, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul motivelor expuse mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă ați obținut de la noi restricționarea prelucrării, veți fi informat de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

F. Aveți dreptul la portabilitatea datelor. Puteți solicita în orice moment să primiți datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • prelucrarea se bazează pe un contract încheiat între noi și dvs.
 • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea dreptului dvs. la portabilitatea datelor nu aduce atingere articolului 17 GDPR (dreptul la ștergerea datelor personale), deoarece respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

Dreptul dvs. la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora.

G. Aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor personale efectuate în temeiul art. 6, alin. 1, lit. e) sau f) din legea 190 / 2018 – GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii.

Oprim imediat prelucrarea datelor personale în cazul în care vă opuneți prelucrării, cu excepţia cazului în care demonstrăm că avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv, iar noi vom înceta imediat prelucrarea datelor dvs. personale în scop de marketing direct.

În contextul utilizării serviciilor societății informaționale vă puteți exercita dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

În cazul în care prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, puteți, din motive legate de situația dvs. particulară, să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

H. Aveți dreptul de a dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Dreptul dvs. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată nu se aplică în cazul în care decizia:

 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. şi noi;
 2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care ni se aplică nouă şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dvs. legitime;
 3. dacă are la bază consimţământul dvs. explicit.

În cazurile menţionate la numerele 1 şi 3, punem în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor dvs. legitime și vă garantăm cel puţin dreptul dvs. de a obţine intervenţie umană din partea noastră pentru a vă exprima punctul de vedere şi a contesta decizia.

I. Aveți dreptul de a dreptul de a depune o plângere în fața ANSPCP. Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, email: anspdcp@dataprotection.ro.